Din indkøbskurv ×

Din indkøbskurv er tom.

Ballistol Peberspray Jet +50 ML

99,00 kr

Lagerstatus: På lager

OBS Sælges kun i fysisk butik

Produktbeskrivelse

Detaljer

Peberspray med naturlig virkende meget aggressivt peber!

 

PEPPER-KO med spray-tåge. kan bruges i selvforsvar. spray direkte mod ansigtet. med unik ''panik knap-hvs nødsituation opsår, skal du trykke på ''panik-knappen''.

Spray ikke direkte mod vinden

Effektiv rækkevidde: ca 4 meter i 4 sek. spraying

indeholder 11% af det aktive kompånent OC (Oleoresin Caosicum) og 0,9% capsaicin

indehold af scoville heat units: <500.00

 

Klassificering af stoffet:

yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan springes ved opvarmning.

Forårager alvorlig irritation i øjnene.

kan forårsage åndedrætsbesvær.

Kan forårsage en allergisk reaktion.

Sikkerhedssætninger:

P102 opbevares utilgængeligt for børn

P210 Holdes væk fra varme, overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskillder. rygning forbudt

P211 Spray ikke mod åben ild eller øvrige antændelige kilder

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug

P410+P412 Beskyt mod sollys. må ikke udsættes for teperaturer over 50 Grader

Hvis Produktet kommer i øjnene

Skyl varsomt med vand i flere minutter

Fjern evt. Kontaktlinser hvis muligt

Fortsæt med at skylle.